บทความ

การขอร้องโดยใช้ Can you...? Could you...? ในภาษาอังกฤษ ตัวอย่างคอร์ส Bas...

ฝึกบอกเวลาภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ ต่อจากคลิปที่แล้ว ตัวอย่างคอร์ส Basic Conve...

แต่งประโยคภาษาอังกฤษแบบมีกริยามากกว่า 1 ตัว ตัวอย่างจากคอร์ส Basic Conve...

การถามว่ามีสิ่งนี้ไหมภาษาอังกฤษและการใช้ some any ง่ายๆ ตัวอย่างคอร์ส Ba...

วิธีคิด เทคนิคการจำการบอกเวลาในภาษาอังกฤษ Time Telling ตัวอย่างจากคอร์ส ...

เรียนภาษาอังกฤษจากหนัง: BAGHEAD (ผีสิงผี)

เรียนภาษาอังกฤษจากหนัง: The End We Start From (อุ้มลูกฝ่าวิปโยค)

เรียนภาษาอังกฤษจากหนัง: BLUE GIANT (เป่าฝันให้เต็มฟ้า)

เรียนภาษาอังกฤษจากหนัง: The Taste of Things (ตำรับรัก ยอดคนก้นครัว)

จำศัพท์แบบดูตามตระกูลความหมายที่ใกล้เคียง

เทคนิคการจำศัพท์ของพี่นุ้ย