Refining the Future

Refining the Future จากนิตยาสาร Just Ask @ Thaioil

ภาษาอังกฤษก็มีการเล่นคำหรือ play on words เช่นเดียวกันภาษาไทยค่ะ อย่าง theme ของอัคนีในฉบับนี้ก็มีรากฐานมาจากการเล่นคำว่า refine มองจากรากศัพท์แล้วคำแปลก็ไม่ยากอะไรมาจาก re (ซ้ำ) + fine (ดี) ถ้าให้นุ้ยว่ากันตรงๆก็คือ ทำให้ดีซ้ำๆ ใช้กับน้ำมันและทรัพยากรจะหมายถึง กลั่น สกัด ใช้กับคนหมายถึง ขัดเกลา อบรม บ่มนิสัย และเมื่อใช้กับบริบทของการสร้างอนาคต จะมีนัยยะเป็นความพยายามเพื่อรังสรรค์ความก้าวหน้า ความมั่นคง ในระดับที่ลึกกว่า build (สร้าง) ธรรมดา แต่อนาคตที่ว่าดีนั้นก็มีหลายมุมมองขึ้นอยู่กับทัศนคติและตัวชี้วัดเช่นเดียวกับการบอกอนาคตในภาษาอังกฤษที่สามารถสื่อสารได้หลายแบบ ใช่แล้วค่ะ นุ้ยกำลังพูดถึง การใช้  future tense ในภาษาอังกฤษนั่นเอง

ปกติเมื่อพูดถึงอนาคต เราใช้ will หรือ  shall  + กริยาช่อง 1 ไม่ผัน ไม่เติม –s, -es (shall มักใช้กับประธาน ที่เป็น I หรือ we เช่น ทำนายว่าปีหน้าผลกำไรของบริษัทจะเติบโตขึ้น 10 % พูดได้ว่า The profit of our company will increase by 10% next year. แต่การพูดแบบนี้ดูจะมั่นใจน้อยไปนิดหนึ่ง  อาจทำให้เจ้านายรู้สึกหวั่นใจได้

หากตั้งใจ วางแผนมาแล้วและคาดการณ์ว่าต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆ แทนที่จะใช้ will นุ้ยขอเปลี่ยนมาใช้ is, am, are going to ดีกว่า  (เลือกใช้ is, am, are ตามประธานได้เลย) อยากให้เจ้านายรู้สึกมั่นใจต้องบอกไปว่า
The profit of our company is going to increase by 10% next year.
Participatory decision making is going to increase organizational commitment. (การตัดสินใจแบบเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมย่อมจะเพิ่มความผูกพันต่อองค์กรของพวกเขาได้)

ช่วงนี้ฝนตกบ่อย ลมฟ้าอากาศแปรปรวน ถ้ามองไปแล้วเห็นเมฆดำ ดูท่าทางว่าฝนจะตกแน่ๆ ก็พูดไปเลยว่า It is going to rain.

นอกจากนั้น เรายังใช้ is, am, are + v. ing บอกอนาคตได้ด้วย หลายคนคงคุ้น ๆ ว่าปกติ is, am, are + v. ing ใช้บอกเหตุการณ์ที่กำลังทำอยู่ในขณะนี้ เช่น I am talking to you now. (นุ้ยกำลังคุยกับคุณอยู่ในตอนนี้) แต่ is, am, are + v. ing นี้ยังบอกถึงอนาคตอันใกล้ที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนได้ เช่น She is going on a business trip next Friday. (เธอจะไปดูงานวันศุกร์หน้า)  หรือถ้าจะใช้ She is going to go on a business trip next Friday. ก็ไม่ผิดแต่ประการใด  โดย is going to แปลว่า จะ ต้องเป็น go ตัวต่อมาในประโยคถึงจะแปลว่า ไป

เรื่องของ future ไม่ยากเลย จริงไหมอนาคตที่สดใสอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอน
 


I am going to graduate next year. 
She is going to go to Japan. Is going to แปลว่าจะ
ส่วน go ตัวที่สอง ถึงจะแปลว่า ไป ข้อสังเกต คือ to บวก v.1 ไม่ผัน ไม่เติม –s, -es

นอกจากนั้น เรายังใช้ is, am, are + v. ing บอกอนาคตได้ด้วย
น้อง ๆ คงคุ้น ๆ ว่า present continuous ใช้บวกเหตุการณ์ที่กำลังจะทำ เช่น
I am talking to you now. แต่พี่นุ้ย สามารถใช้ is, am, are + v. ing บอกอนาคตอันใกล้ที่จะเกิดขึ้นแน่นอนได้ เช่น She is going to Japan next Friday.

น้อง ๆ ตึความว่า จะทำหรือ กำลังทำก็ให้ดูที่ข้อความแวดล้อม
อย่างประโยคนี้ มี next Friday แปลว่า เธอจะไปญี่ปุ่นศุกร์หน้า
แต่ถ้า She is going to Japan now. จะแปลว่า เธอกำลังไปญี่ปุ่นอยู่ตอนนี้
(ขอให้ขึ้นกราฟฟิค 2 ประโยคที่จอพร้อมกัน)


future tense ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หลักๆมีสามแบบ คือ

1. future ธรรมดา หรือ future simple
รูปแบบ: will บวกกริยาช่องที่ 1 ไม่มีการเติม –s หรือเปลี่ยนรูป
shall บวกกริยาช่องที่ 1 (โดยมาก shall ใช้กับ I และ we)
is, am, are going to (เลือกใช้ is, am, are ตามประธาน โดย is ใช้กับ he, she, it และประธานเอกพจน์ am ใช้กับ I ส่วน are ใช้กับ you, we, they และประธานพหูพจน์
เช่น I will go to Japan/ I am going to go to Japan
is, am, are going to จะใช้เมื่อผู้พูดมีความตั้งใจหรือคาดการณ์ว่าต้องเป็นเช่นนั้นแน่ๆเช่น ถ้ามองไปบนฟ้าแล้วเห็นเมฆดำ ดูท่าทางว่าฝนจะตกแน่ๆ ก็จะพูดว่า It is going to rain. บางคนอาจเคยเห็นการนำ is, am , are about to (เกือบจะ อย่าแปลว่าเกี่ยวกับเพียงอย่างเดียวนะคะ) มาใช้บอกอนาคตได้เหมือนกัน เช่น I am about to fall asleep. (ฉันจะหลับแล้วนะ)
นอกจากนี้ present continuous (is, am are + v.ing) ยังสามารถใช้บอกอนาคตได้ด้วยตามตารางด้านล่างนี้

Forms (รูปแบบ)
Adjectives (คำคุณศัพท์บอกสภาพ)
Verbs (คำกริยาบอกการกระทำ)
1.will shall (โดยมากใช้กับ I และ we)
She will be rich
She will not be rich
She will fly to Japan.
She will not fly to Japan
2.is, am, are going to แสดงการคาดการณ์ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิด
She is going to rich
She is not going to be rich.
She is going to fly to Japan.
She is not going to fly to Japan.
3.Present Continuous
(is, am, are) + v.ing
แสดงความมั่นใจเมื่อพูดถึงอนาคตอันใกล้ที่ได้มีการวางแผนไว้แล้ว
-
คำบอกสภาพจะไม่สามารถใช้ว่า กำลังเช่น กำลังรวย
กำลังสวยได้
She is flying to Japan tomorrow.
She is not flying to Japan tomorrow.[1] will และ shall สามารถใช้รูปย่อได้คือ ‘ll

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น