เป็นพิธีกรไม่ยากอย่างที่คิด

เป็นพิธีกรไม่ยากอย่างที่คิด จากนิตยาสาร Just Ask @ Thaioil

เป็นพิธีกรไม่ยากอย่างที่คิด

สถานการณ์หนึ่งที่นุ้ยคิดว่าน่าจะเป็นปัญหาสำหรับคนทำงานก็คือการพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหน่วยงานจัดงาน แล้วเกิดต้องส่งเราเป็นพิธีกรจำเป็น งานนี้คงสร้างความหนักใจให้ไม่น้อย แต่ไม่ต้องเครียดไปค่ะ นุ้ยหาทางออกแบบด่วนๆมาให้แล้ว
สมมติว่าวันนี้เราจะไปเป็นพิธีกรภาษาอังกฤษงานสัมมนางานหนึ่ง เริ่มต้นด้วยการเปิดงานกันเลย

1.   Welcome all the participants to today seminar on ….. หลัง on นี่ก็ใส่หัวข้องานสัมมนาลงไปนะคะ ประโยคนี้แปลว่าขอต้อนรับผู้ร่วมงาน participants ทุกคนเข้าสู่การสัมมนา seminar หัวข้อ

2.   หลังจากนั้นก็เชิญวิทยากร สมมติวันนี้พี่นุ้ยเป็นวิทยากรแล้วกันนะคะ
Upon this occasion, may I invite P’Nui to deliver a speech.
ณ โอกาสนี้ occasion ขอเชิญพี่นุ้ยกล่าวสุนทรพจน์ค่ะ
ถ้ากล่าวเปิดงานก็ใช้ว่า deliver an opening remark
หรือ Upon this occasion, I would like to invite P’Nui to deliver a speech.

Please proceed onto the stage to deliver a speech. เชิญขึ้นบนเวที proceed onto the stage เพื่อกล่าวสุนทรพจน์ค่ะ

3.   เชิญหัวหน้าหน่วยงานมอบของที่ระลึกแก่วิทยากร
May I invite …… to present a token of appreciation to the distinguished speaker. ตรงให้เติมชื่อคนและตำแหน่งของคนมอบของที่ระลึกลงไป

a token of appreciation คือของที่ระลึกหรือของที่แสดงความซาบซึ้งขอบคุณ (appreciation)


4.   กรณีมีพักช่วง Let’s take a fifteen-minute break and we will come back for another interesting session. เราจะไปพักกันก่อนสิบห้านาทีและจะกลับมาใหม่พร้อมกับการประชุมที่น่าสนใจช่วงต่อไป

5. ปิดงาน Thank you for your participation and attention. I hope that the seminar today will offer knowledge, insight and information which can be applied into practical use.

ขอบคุณสำหรับการเข้าร่วม participation และความตั้งใจ attention
และหวังว่างานในวันนี้จะให้ความรู้ knowledge ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง insight และ information ข้อมูล  ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้ which can be applied into practical use.หวังว่า Just Ask@Thai Oil จะเป็นประโยชน์สำหรับคนทำงาน โดยเฉพาะพิธีกรมือใหม่ รวมถึงพิธีกรจำเป็นทุกคนนะคะ ถ้ามีหัวข้อใดเกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่จะเป็นประโยชน์ต่อคนทำงาน หนุ่มสาวออฟฟิศ สามารถส่งมาหานุ้ยได้ที่ nuienglish@hotmaill.com เพื่อจะได้นำมาคุยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไปค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น