ไวยากรน่ารู้ Possessive Adjective

ไวยากรน่ารู้ Possessive Adjective จากหนังสือการ์ตูนชุด ภารกิจฮาล่าข้ามโลก สำนักพิมพ์ แจ่มใส

ไวยากรณ์น่ารู้
น้องๆจำตอนที่แมว(เหมียว เหมียว!!)แย่งปลาของเพนกวินกันได้ไหมคะ ที่พูดว่า
นั่นปลาของฉัน -> This is my fish.
เมื่อไรที่น้องๆอยากจะบอกว่าคำนาม (คน,สัตว์,สิ่งของ) นั้นๆเป็นของใคร อย่าลืมนึกถึง

Possessive Adjective (คุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ)
my       ->  ของฉัน                                                
your     ->  ของคุณ
our       ->  ของพวกเรา
their     ->   ของพวกเขา
his        ->   ของเขา( ผู้ชาย )
her       ->   ของเธอ ( ผู้หญิง )
its         ->   ของมัน

ตัวอย่างเช่น 

แมวของฉันชอบหมาของคุณ -> My cat likes your dog.
นกของพวกเขากินปลาของพวกเรา -> Their birds eat our fish.
พ่อของเขา(ผู้หญิง)เป็นครูของเขา(ผู้ชาย) -> Her father is his teacher.

ยังมีการแสดงความเป็นเจ้าของอีกแบบหนึ่งที่ไม่ต้องมีคำนามตามหลังเลย
mine -> ของฉัน
yours -> ของคุณ
ours -> ของพวกเรา
theirs -> ของพวกเขา
his -> ของเขา ( ผู้ชาย )
hers -> ของเธอ ( ผู้หญิง )
its -> ของมัน

ตัวอย่างเช่น  

หนังสือเล่มนี้เป็นของฉัน -> This book is mine. (mine = my book)
หนังสือเหล่านี้เป็นของพวกเขา -> These books are theirs. 
(theirs = their books)
                     
ปลาตัวนี้เป็นของคุณ -> This fish is yours. (yours = your fish)
ปลาเหล่านี้เป็นของพวกเรา -> These fish are ours. (ours = our fish)
               
Tips:
คำบางคำในภาษาอังกฤษสามารถเป็นได้ทั้งเอกพจน์(มีสิ่งเดียว)และพหูพจน์(มีมากกว่าหนึ่งสิ่ง)

ขอฝากคำที่เจอบ่อยๆไว้ให้นะคะ
fish(ปลา),deer(กวาง),sheep(แกะ) และ salmon(ปลาแซลมอน)
a fish -> two fish
a deer -> two deer
a sheep -> two sheep
a salmon -> two salmon
รูปพหูพจน์ของคำเหล่านี้ไม่มีการเติม –s , -es

ได้เวลาทำแบบฝึกหัดแล้วค่ะ
1.   That is _____ pen. The pen is_____.
a. your  , your        b.  your  , yours      c. yours ,  your

เฉลย
ตอบข้อ b. your , yours  คำว่า yours เป็นสรรพนาม ไม่ต้องมีคำนามมาต่อท้ายด้านหลังอีกแล้ว

2.   Which one is correct ? ( ข้อใดถูก )
a.  two kid             b.  three fish        c. four deers

เฉลย
ตอบข้อ b.
ข้อ a. ต้องแก้เป็น two kids เมื่อมีเด็กมากว่า 1 คน คำนาม kid 
จะต้องเติม –s
ข้อ c. ต้องแก้เป็น four deer เพราะ deer เป็นคำยกเว้น เอกพจน์ และพหูพจน์ จะใช้รูปเดียวกันคือ deer


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น