เพลงตัวร้ายที่เธอ Piano English เวอร์ชั่น

เพลงตัวร้ายที่เธอ Piano English เวอร์ชั่น


#แปลเพลงไทยเป็นภาษาอังกฤษ
เพลงตัวร้ายที่รักเธอ ทศกัณฐ์ English Version โดย ดร.พี่นุ้ย
Translator and Artist: พี่นุ้ย
Producer: ศุภกิจ ฟองธนกิจ
Vocal Trainer: หฤษฎ์ ไชยวานิช
Cameraman: ดุสิต แก้วจำนง
Studio: Tweak & Shout Studio

Lyrics เนื้อเพลงแปลในส่วนภาษาอังกฤษ
All right, I cannot fight against…
and then I tend to give in.
I’m like Tosakan, defeated by Phra Ram in every scene.
He had tried ever since, but could not win Sida.
I am not good, but I love you not less than she.
Why is it me you desert and fail to notice?
I don’t want any return from what I did,
but could you please have your eyes catch a glimpse of me?
We all realize a bad guy dies in the end,
having no friends and no one else for him to turn to.
Still, my heart surrenders itself just to you.
what I can do
This villain will love only you.

ดร.พี่นุ้ย สมิตา หมวดทอง
เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาฯ นักเรียนทุน ก.พ. และทุนรัฐบาลอังกฤษ
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Nui-English
www.nuienglish.com
www.facebook.com/nuienglish

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น