ไวยากรณ์น่ารู้ คู่หูคำศัพท์ Future Tense

ไวยากรณ์น่ารู้ คู่หูคำศัพท์ Future Tense จากหนังสือการ์ตูนชุด ภารกิจฮาล่าข้ามโลก สำนักพิมพ์ แจ่มใส


ไวยากรณ์น่ารู้

ฉันจะไปเที่ยวสวนสัตว์กับเพื่อนๆนะ
เมื่อไรที่น้องๆจะไปเที่ยวสวนสัตว์หรือพูดถึงเหตุการณ์ในอนาคต อย่าลืมนึกถึง future tense ซึ่งประกอบด้วย will บวกด้วยกริยาช่องที่ 1 (ไม่เติม –s หรือ –es)
ฉันจะไปเที่ยวสวนสัตว์ -> I will go to the zoo.

มาลองสถานการณ์อื่นๆกันบ้าง
ฉันจะอ่านหนังสือ -> I will read a book.
พวกเขาจะดูโทรทัศน์ -> They will watch television.

เพียงมี will บวกด้วยกริยาช่องที่ 1 เราก็สามารถพูดถึงเหตุการณ์ในอนาคตได้แล้ว แต่ถ้าเมื่อไรมั่นใจว่าอนาคตนั้นเกิดขึ้นแน่ๆ จะเปลี่ยนเป็น is, am are going to บวกกริยาช่องที่ 1 (ไม่เติม –s หรือ –es) ทันที

I am going to read a book (ฉันจะอ่านหนังสือ อ่านแน่ๆมั่นใจ)
They are going to watch television (พวกเขาจะดูโทรทัศน์ ดูแน่ๆมั่นใจ)
I am going to go to the zoo with my friends. (ฉันจะไปสวนสัตว์กับเพื่อนๆ ไปแน่ๆนัดกันแล้ว ยืนยัน)

Tips: will บวกกริยาช่องที่ 1 ใช้กับเหตุการณ์อนาคตที่อาจเกิดขึ้น
is, am, are going to บวกกริยาช่องที่ 1 ใช้กับเหตุการณ์ในอนาคตที่มั่นใจว่าจะเกิดขึ้นอย่าลืมว่า   

I ใช้กับ am
he, she, it และประธานเอกพจน์ (มีสิ่งเดียว) ใช้กับ is
you, we, they และประธานพหูพจน์ (มีมากกว่าหนึ่งสิ่ง) ใช้กับ are

แต่แย่แล้วสิจะไปสวนสัตว์ แต่ลุงไม่ยอมปลุกทั้ง ๆ ที่มันเป็นวันสำคัญแท้ ๆ วันสำคัญใช้ภาษาอังกฤษว่า an important day

important ( สำคัญ ) ใช้ขยายคำนาม day ( วัน ) คำที่ใช้ขยายคำนามเราเรียกว่า adjective ( adj. )

คำ adjectiveจะใช้บอกสภาพของคำนามที่ไปขยาย ตัวอย่างของ adjective เช่น 
อ้วน ( fat ) ดำ ( black ) เตี้ย ( short ) ยากจน ( poor )

น้องสามารถวาง adjective   ได้ 2 ตำแหน่ง คือ หน้าคำนาม กับหลัง verb to be เช่น
วันนี้เป็นวันสำคัญ -> Today is an important day 
( important วางหน้าคำนามคือ day  )
วันนี้สำคัญสำหรับฉัน -> Today is  important for me 
( important วางหลัง verb to be คือ is )

ก่อนจบไวยากรณ์น่ารู้พี่นุ้ยอยากให้น้อง ๆ ลองนึกถึง adjective คำอื่น ๆ แล้วเขียนใส่กระดาษดู ขอแนะนำกรณีที่ไม่แน่ใจว่าคำนี้เป็น adjective หรือไม่ ก็ให้ลองเปิดพจนานุกรม ( dictionary )

ถ้าเป็น adjective จะมีตัวหนังสือเขียนไว้ข้างคำนั้นว่า adj.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น