เพลงทางของฝุ่น English เวอร์ชั่น

เพลงทางของฝุ่น English เวอร์ชั่น


#แปลเพลงไทยเป็นภาษาอังกฤษ

เพลงทางของฝุ่น Dust อะตอม ชนกันต์ English Version  โดย ดร.พี่นุ้ย
แปลเพลงไทยเป็นภาษาอังกฤษ
Translator and Artist:  พี่นุ้ย
Producer: ศุภกิจ ฟองธนกิจ
Vocal Trainer: หฤษฎ์ ไชยวานิช
Cameraman: ดุสิต แก้วจำนง
Studio: Tweak & Shout Studio

Lyrics เนื้อเพลงในส่วนแปลเพลงไทยเป็นอังกฤษ
Lyrics
I don’t want to hold you back.
You will have a better life.
many dreams that you should try to achieve
Don’t trap yourself with me.
You should be good to go…go without me.

And I’m here to see you off.
With my tears, I see you off.
Get off to a good start,
but you are always in my heart.

And what you see is just dust in my eyes
not blinded with tears.
Keep going on. Don’t be concerned about I’ll do.
Once you used to love me.
That’s really meaningful.
Never mind. I’ll get through,
just hoping you’ll do your best in what you choose.

We have realized…realized all.
In no way will I be good enough
to fulfill what you have dreamed.
You should go for better ways.
There’ll be someone else waiting out there.

I wish you the best of luck in your life always.
Hope your day is filled with the rays of sunrise.
I don’t have enough to make your dream come into life.
I’ll let you go, No worries! It’s all right.

I will keep my fingers crossed for you always.


ดร.พี่นุ้ย โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Nui-English
เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาฯ นักเรียนทุน ก.พ. และทุนรัฐบาลอังกฤษ
www.nuienglish.com
www.facebook.com/nuienglish

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น