เพลงคุกเข่า English เวอร์ชั่น

เพลงคุกเข่า English เวอร์ชั่น

#แปลเพลงไทยเป็นภาษาอังกฤษ
I am pleading you, begging you not to go,
kneeling on the floor, holding you to be mine, 
praying for your love. Don't let it pass by.
But it's no use if you just don't want to try.
If there's still my place in your life
If our memory still stays in your mind,
don't leave and make me cry.
Please don't hurt my humble heart.


เจอกับเพลงสนุกมาก็หลายอาทิตย์ มาอกหักกันบ้างกับวงที่ได้ชื่อว่าเป็น 
Lord of Misery หรือเจ้าแห่งความทุกข์ นั่นก็คือ ค็อกเทล ค่ะ
I am pleading you. plead หมายถึง ขอร้อง อ้อนวอน
เมื่อเราใช้ is, am, are + v.ing จะหมายถึง กำลังกระทำอยู่ ณ ขณะนี้ค่ะ
I am pleading you. จึงแปลว่า ฉันกำลังขอร้องเธอ

plead มีความหมายเหมือน beg แหละค่ะ kneel on the floor คุกเข่าอยู่บนพื้น  hold หมายถึง ยึด ถือ เหนี่ยวรั้งก็ได้นะคะ
Hold you to be mine. รั้งเธอไว้ให้เป็นของฉัน คือ ไม่ปล่อยให้ไปว่างั้นเถอะ 

มาต่อกับประนมสองมือก้มกราบ

praying for your love. Don't let it pass by.
But it's no use if you just don't want to try.

pray for คือ สวดมนต์ขออะไรสักอย่าง อันนี้ก็คือขอความรัก  อย่าปล่อยให้มันผ่านไป Don’t let it pass by It’s no use (แก๋ม use นี่แปลว่า ใช้ แต่ It’s no use  ผมว่าเป็นสำนวนแน่เลย ตามเพลงคุกเข่า เขาร้องว่า มันคงไม่มีประโยชน์นุ้ย  นั่นแหละใช่แล้ว It’s no use  แปลว่า ไม่มีประโยชน์ ค่ะ   it's no use if you just don't want to try. มันไม่ประโยชน์ถ้าเธอแค่ไม่อยากจะพยายาม)


มีจุดหนึ่งที่พี่นุ้ยอยากจะเน้นคือ It’s no use ถ้าบวกด้วยกริยาต้องเป็น v.ing ค่ะ


If there's still my place in your life
If our memory still stays in your mind,
don't leave and make me cry.
Please don't hurt my humble heart.

If there's still my place in your life  ถ้าฉันยังมีที่ยืนในชีวิตเธอ
If our memory still stays in your mind, ถ้าอดีตหรือความทรงจำ memory ของเรายังอยู่ในใจเธอ ก็อย่า  Don’t leave and make me cry

make กับ let กรณีต่อด้วยกริยาต้องบวกด้วยกริยาช่องที่ 1 ไม่ผันรูป 
ไม่เติม –s, -es  เช่น make me cry ทำให้ฉันร้องไห้  make her cry ทำให้เธอร้องไห้ let me go ปล่อยฉันไป  let her go ปล่อยเธอไป
Please don't hurt my humble heart. ได้โปรดอย่าทำร้ายจิตใจที่ต้อยต่ำของฉัน


humble ต้อยต่ำ ด้อยค่า หรือจะแปลว่าอ่อนน้อมถ่อมตนก็ได้นะคะ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น