เพลงขอเวลาลืม English เวอร์ชั่น

เพลงขอเวลาลืม English เวอร์ชั่น


#แปลเพลงไทยเป็นภาษาอังกฤษ
เพลงขอเวลาลืม อั๋น Aun Feeble Heart Feat. Ouiai
English Version โดย ดร.พี่นุ้ย

Translator and Artist:  พี่นุ้ย
Producer: ศุภกิจ ฟองธนกิจ
Vocal Trainer: หฤษฎ์ ไชยวานิช
Cameraman: ดุสิต แก้วจำนง
Studio: Tweak & Shout Studio

Lyrics เนื้อเพลงในส่วนแปลเพลงไทยเป็นอังกฤษ
All my life
My whole life is devoted to you.
No matter how hard life has been.
you are my world.
I need to take a break.
so difficult to forget.
What matter is
what's in my mind
as the brain has memorized.
I'm used to having had you for half of my life.
For the time you have given me and all the things,
I can't just totally forget.

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Nui-English
www.nuienglish.com
www.facebook.com/nuienglish

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น