คู่หูคำศัพท์ dis- , mis-

คู่หูคำศัพท์ dis- , mis- จากหนังสือการ์ตูนชุด ภารกิจฮาล่าข้ามโลก สำนักพิมพ์ แจ่มใส

คู่หูคำศัพท์

ถ้าทำอะไรผิดพลาดหมู่บ้านนี้อาจจะหายไปทั้งหมู่บ้านก็ได้  คำว่า หายไป ภาษาอังกฤษใช้คำว่าdisappear คำไหนก็ตามที่ขึ้นต้นด้วย  dis- ขอให้ตั้งข้อสังเกตไว้เลยว่า ความหมายต้องออกมาในเชิงไม่ดีแน่นอน เช่น

disappear แปลว่า ไม่ปรากฎ, หายไป มาจาก dis ( ไม่ )+ appear 
( ปรากฎ )

disability แปลว่า การไร้ความสามารถ , พิการ มาจาก dis ( ไม่ )+ ability 
( ความสามารถ )

disadvantage แปลว่า ข้อเสียเปรียบ มาจาก dis ( ไม่ )+ advantage 
( ความได้เปรียบ )

disagree แปลว่า ไม่เห็นด้วย มาจาก dis ( ไม่ )+ agree ( เห็นด้วย )

ส่วนความผิดพลาดที่เจ้าปีศาจอาจก่อขึ้น ภาษาอังกฤษใช้ว่า mistake คำไหนก็ตามที่ขึ้นต้นด้วย mis-ขอให้ตั้งข้อสังเกตไว้เลยว่าจะมีความหมายสัมพัน์กับความผิดพลาด  

เช่น

misadventure แปลว่า ภัยพิบัติ ความโชคร้าย อุบัติเหตุ มาจาก 
mis  ( ผิดพลาด ) + adventure ( ผจญภัย )

misbelief แปลว่า ความเชื่อที่ผิด มาจาก mis ( ผิดพลาด ) + belief 
( ความเชื่อ )

miscalculate แปลว่า คำนวณผิด มาจาก mis ( ผิดพลาด ) + calculate ( คำนวณ ) คำว่า calculate ก็มาจาก calculater ซึ่งเป็นสิ่งของที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน นั่นก็คือ เครื่องคิดเลขไงคะ

misguide แปลว่า ชักนำไปในทางที่ผิด mis ( ผิดพลาด ) + guide 
( ชักนำ )  คำว่า guide ก็เป็นคำเดียวกับที่เราเรียก ไกด์นำเที่ยว นั่นเอง

หลังจากที่ได้เรียนรู้รากศัพท์ dis , mis เรามาฝึกเดาความหมายคำศัพท์กัน
1. disbelief  ->____________________________
2. disclose ->_____________________________
3. discolor ->_____________________________
4. mishear -> _____________________________
5. miscount ->____________________________

เฉลย
1. disbelief  ->การไม่เชื่อ ไม่ศรัทธา มาจาก dis ( ไม่ ) + belief ( ความเชื่อ )
2. disclose ->เปิดเผย มาจาก  dis ( ไม่ ) + close ( ปิด )
3. discolor ->ทำให้สีซีด มาจาก dis ( ไม่ ) + color ( แต้มสี )
4. mishear-> ฟังผิด มาจาก mis ( ผิดพลาด ) + hear ( ได้ยิน )
5. miscount ->นับผิด มาจาก mis ( ผิดพลาด ) + count ( นับ )

Tips :
รากศัพท์ที่ต่างกันอาจทำให้คำมีความหมายเปลี่ยนไป เช่น disbelief ( การไม่เชื่อ ไม่ศรัทธา ) กับ misbelief ( ความเชื่อที่ผิด ) 

คำศัพท์ที่ได้เรียนรู้กันในบทนี้ล้วนแล้วแต่มีความหมายที่ไม่ดีทั้งนั้นเลย แต่ที่เลวร้ายที่สุดก็คือการหลอกแม่ว่าอ่านหนังสือโดยเอาตุ๊กตาหมีมานั่งที่โต๊ะแทนตัวเอง แม่ก็เลยวางใจออกไปตลาด การโกหกเป็นสิ่งไม่ดีนะคะ น้อง ๆ อย่าจำเป็นแบบอย่างก็แล้วกัน

แต่อย่างไรก็ตามเหตุการณ์นี้ก็มีคำศัพท์ให้เราได้เรียนกันนั่นคือ คำว่า ตลาด หรือที่ชื่อของ ในภาษาอังกฤษจะใช้คำกลาง ๆ ว่า market

แต่ถ้าเป็นตลาดสดจะเรียกว่า fresh market
ตลาดน้ำ จะเรียกว่า floating market โดย float แปลว่า ลอย ตลาดน้ำ คือ ตลาดที่ส่วนใหญ่จะมีพ่อค้าแม่ค้านั่งขายของอยู่บนเรือที่ล่องไปตามลำน้ำ


floating market

น้อง ๆ เคยรับประทานไอศครีมโฟลต  ( float ice cream ) ไหมคะ ไอศครีมโฟลตจะเป็นการนำไอศครีมมาลอยบนเครื่องดื่ม สัมพันธ์กับคำว่า float ที่แปลว่า ลอย
ว่าแล้วพี่นุ้ยก็ขอตัวไปรับประทานไอศครีมโฟลตก่อนนะคะน้อง ๆ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น