ไวยากรณ์น่ารู้ การตั้งคำถามในภาษาอังกฤษ

ไวยากรณ์น่ารู้ การตั้งคำถามในภาษาอังกฤษ จากหนังสือการ์ตูนชุด ภารกิจฮาล่าข้ามโลก สำนักพิมพ์ แจ่มใส

ไวยากรณ์น่ารู้
การตั้งคำถาม  คำถามแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
1. คำถามที่ต้องการคำตอบว่าใช่ หรือไม่ ( yes / no question )
2. คำถามที่ต้องการคำตอบเป็นรายละเอียด เช่น อะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร ( wh- question )

ถ้าน้องได้ยินคำถามที่ขึ้นต้นด้วยกริยาช่วย เช่น is, am, are, do, does ให้สงสัยไว้ได้เลยว่า จะเป็นคำถามที่ต้องการคำตอบว่าใช่ หรือไม่  เช่น Do you have anything else? แปลว่า คุณยังมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหม ถ้าน้องมีก็ตอบ Yes, I do ถ้าไม่มีก็ตอบ No, I don’t

Is the game over ? เกมส์จบหรือยัง ถ้าจบแล้วตอบว่า Yes, it is ถ้าไม่จบก็ No, it is not

Is he an angel of God? (เขาเป็นทูตสวรรค์ใช่หรือไม่ angel แปลว่า นางฟ้า  หรือจะแปลว่า ทูตสวรรค์ก็ได้ค่ะ) ถ้า ใช่ ให้ตอบว่า Yes, he is. ถ้าไม่ใช่ก็ No, he is not.

แต่ให้ระวังคำถามบางคำถามที่ขึ้นต้นด้วยกริยาช่วย อาจจะเป็นการให้เลือก เช่น Do you love me or her ? ( คุณรักฉันหรือรักเธอ ) จุดสังเกตของคำถามประเภทนี้คือคำว่า or ที่แปลว่า หรือ เมื่อมีการให้เลือก น้องจะตอบเพียง yes หรือ no คงไม่ได้แล้ว ก็ต้องตัดสินใจว่าจะเลือกใคร อย่างเช่น
I love him ( ฉันรักเขาผู้ชาย ) หรือ I love her ( ฉันรักเธอผู้หญิง )

ต่อมาถ้าเราได้ยินคำถามที่ขึ้นต้นด้วย wh – ให้น้อง ๆ เตรียมรายละเอียดไว้ได้เลย เพราะผู้ถามต้องการข้อมูลอะไรบางอย่างแน่นอน ตอนนี้เป็นหน้าที่ของเราที่จะมาเรียนรู้ความหมายของ
 Wh- ต่าง ๆ ได้แก่
What ( อะไร )                     
What is it? (มันคืออะไร)
Where ( ที่ไหน )                 
Where do you live? (คุณอยู่ที่ไหน)
When ( เมื่อไหร่ )                
When will you  leave? (คุณจะไปออกไปเมื่อไร)
Why ( ทำไม ต้องการเหตุผล )
Why do you love me? (ทำไมคุณถึงรักฉัน)
Who ( ใคร )                       
Who are you? (คุณเป็นใครน่ะ)
Whose ( ของใคร )               
Whose book is this? (นี่หนังสือใคร)
Which (สิ่งไหน มักมีให้เลือก แล้วถามว่าจะเอาสิ่งใด
Which book do you like? (คุณชอบหนังสือเล่มไหน)
สุดท้ายขึ้นต้นด้วยตัว h คือ how ( อย่างไร )               
How is your father? (พ่อของคุณเป็นอย่างไรบ้าง สบายดีไหม)

ลองมาฝึกตอบคำถามกัน
คำถามที่ 1
พี่นุ้ย :  Where do you want to go?
น้อง :  _____________________
เฉลย คำถามนี้ให้อิสระในการตอบ แต่สิ่งที่ตอบมาต้องเป็นสถานที่ เพราะคำถามขึ้นต้นด้วย where  หากน้องตอบแบบสั้นก็สามารถพูดเพียงชื่อสถานที่ได้ เช่น Japan (ประเทศญี่ปุ่น ) , school ( โรงเรียน ) หรือ Dusit zoo 
( สวนสัตว์ดุสิต )
แต่ถ้าตอบยาว ก็ให้ทวนคำถามด้วย เช่น
I want to go to Japan.
I want to go to school.
I want to go to Dusit zoo.

คำถามที่ 2
พี่นุ้ย : What kind of fruit do you like? ( คำว่า kind มีหลายความหมาย แปลว่า ใจดี ก็ได้หรือจะแปลว่า ชนิด ประเภท ก็ได้ ในที่นี้ขอให้แปลว่า ชนิด และประเภทค่ะ )
น้อง : _______________________
เฉลย คำถามนี้ให้อิสระในการตอบเหมือนเช่นเคย แต่สิ่งที่ตอบมาต้องเป็นผลไม้ เพราะคำถามถามว่า what kind of fruit ( ผลไม้ประเภทใด )  หากน้องตอบแบบสั้นก็สามารถพูดเพียงชื่อผลไม้ได้ เช่น
oranges ( ส้ม ) mangoes ( มะม่วง ) หรือ durians ( ทุเรียน )
แต่ถ้าตอบยาว ก็ให้ทวนคำถามด้วย เช่น
I like oranges.
I like mangoes.
I like durians.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น