พูด/เขียนทั้งที มีรูปประโยคอย่างไร

* พูด/เขียนทั้งที มีรูปประโยคอย่างไร จากนิตยาสาร Just Ask @ Thaioil


ฉบับนี้นุ้ยมาทักทายชาวไทยออยล์กันด้วยหัวข้อพูด/เขียน (เรื่อง) ทั้งทีมีรูปประโยคอย่างไรได้บ้าง อยากจะสื่อสารภาษาอังกฤษก็ต้องรู้จักธรรมชาติของภาษากันเสียก่อน
ขอบอกกฎเหล็กของภาษากันสักนิด คือ 1 ประโยคมีกริยาแท้ได้เพียงตัวเดียว ถ้าไม่มีคำเชื่อม แต่ในสถานการณ์จริง จะเป็นไปได้อย่างไรที่เราจะมีกริยาแท้ตัวเดียวตลอด อย่างเช่น ถ้าจะบอกฝรั่งให้เข้าใจเรื่อง CSR ออกแนวว่าธุรกิจสนใจสังคมและให้ความสำคัญกับเรื่องของ Corporate Social Responsibility เรามีวิธีถ่ายทอดความคิดได้หลายแบบ คือ

1. บอกไปตรงๆเลยตามกฎ 1 ประโยคมีกริยาแท้ได้ตัวเดียว
A business focuses on community interest. (ธุรกิจมุ่งเน้นประโยชน์ของชุมชน) ประโยคที่หนึ่ง มี focuses on เป็นกริยา และ interest นอกจากจะแปลว่า ความสนใจ ดอกเบี้ย ยังหมายถึงผลประโยชน์ได้ด้วย
It recognizes a significance of corporate social responsibility. (ธุรกิจเล็งเห็นความสำคัญของ CSR) อีกหนึ่งประโยค มี recognizes เป็นกริยา

2. ถ้าอยากประโยคยาวขึ้นโดยมีกริยาแท้มากกว่าหนึ่งตัวก็เติมคำเชื่อมหรือ conjunction (สันธาน) ลงไป
A business focuses on community interest and recognizes a significance of corporate social responsibility.  (ธุรกิจมุ่งเน้นประโยชน์ของชุมชนและเล็งเห็นความสำคัญของ CSR)
มีกริยาแท้สองตัวคือ focuses on และ recognizes ใช้ and เป็นตัวเชื่อม

แต่หากอยากเน้นความสัมพันธ์แบบเหตุผล นุ้ยแนะให้ใช้ because (เพราะว่า)
Because a business focuses on community interest, it recognizes a significance of corporate social responsibility.  (เพราะธุรกิจมุ่งเน้นประโยชน์ของชุมชน จึงเล็งเห็นความสำคัญของ CSR)
จะเลือกคำสันธานตัวไหนก็ดูความสัมพันธ์ของ 2 ประโยคให้ดีค่ะ


3. จะเชื่อมประโยคเข้าด้วยกัน แต่ 1 ประโยคมีกริยาแท้ได้ตัวเดียว ก็ลดตัวอื่นๆ ให้เป็นกริยารอง ซึ่งไม่นับว่าเป็นกริยาหลักของประโยคเพราะถูกลดศักดิ์ศรีด้วย relative pronoun อันได้แก่ who, which, that, where เช่น
A business which focuses on community interest recognizes a significance of corporate social responsibility.  (ธุรกิจที่มุ่งเน้นประโยชน์ของชุมชนย่อมเล็งเห็นความสำคัญของ CSR) กริยาแท้คือ recognizes เป็นกริยาหลักที่ให้ความสำคัญ ส่วน focuses คือกริยารอง

จะดึง relative ตัวไหนเข้ามาเชื่อม ขอให้พี่ๆน้องๆพิจารณาคำนามด้านหน้าด้วย โดย who จะใช้กับคน   which/that ใช้กับสัตว์ สิ่งของ where ใช้กับสถานที่ อย่างในประโยคนี้ธุรกิจก็เปลี่ยนเสมือนสิ่งของอย่างหนึ่ง นุ้ยจึงเลือกใช้ which หรือ that

ก่อนจะลากันไป ขอฝากกลอนแปดดีๆมีความหมายสรุปสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้ค่ะแต่งประโยคให้ยาวขึ้น ไม่เห็นยาก
แค่ลองลากคอนจังชั่น (conjunction) เข้ามาเสริม
หรือจะเอารีเลทีฟ (relative) ใส่ลงเติม
                         ฮูวิชแด้ด (who, which, that) ช่วยเริ่มเพิ่มไอเดียบันทึกช่วยจำ
แต่งประโยคให้ยาวขึ้น ไม่เห็นยาก
แค่ลองลากคอนจังชั่น (conjunction) เข้ามาเสริม
หรือจะเอารีเลทีฟ (relative) ใส่ลงเติม
ฮูวิชแด้ด (who, which, that) ช่วยเริ่มเพิ่มไอเดีย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น