การแต่งประโยคด้วยคำว่า like ในภาษาอังกฤษและความหมาย


Like ชอบ เหมือน เช่น
Like แปลว่าชอบ เช่น I like you.ฉันชอบคุณ
like แปลว่า เหมือน เช่น She looks like her father เธอหน้าตาท่าทางเหมือนพ่อของเธอ
I am like you. ฉันเหมือนคุณ
หลังจากที่ฟังกันไปนิดๆแล้ว ลองตอบคำถามนี้ดูค่ะ ถ้าคนที่เราชอบพูดประโยคไหนดังต่อไปนี้มาแล้วเราจะเจ็บสุดๆ
ตัวเลือก a. I do not like you.
b. I am not like you.
คำ ตอบคือ a. ค่ะ  I do not like you. ฉันไม่ชอบคุณ  มาจากประโยคบอกเล่า คือ I like you. เวลาจะปฏิเสธหรือตั้งคำถามไม่เห็นมี verb to be (is, am, are) หรือ v. ช่วยใดๆ ก็เลยต้องไปดึง verb to do เข้ามาปฏิเสธ คือ do, does ประธาน I ใช้กับ do จึงกลายเป็น I do not like you.
ส่วน ข้อ b. I am not like you. จะแปลว่า ฉันไม่เหมือนคุณ  มาจากประโยคบอกเล่า คือ I am like you. เห็น am เป็น verb to be อยู่แล้วก็ใส่ not ปฏิเสธไปได้เลย
ดังนั้น ถ้าได้ยินประโยคนี้จะปลื้มสุดๆไปเลย I am not like you, but I like you. ฉันไม่เหมือนคุณนะ แต่ฉันชอบคุณ ประโยคนี้เล่นกับความหมายของคำว่า like ค่ะ  เห็นไหมคะ เปลี่ยนคำนิดเดียวความหมายก็เปลี่ยนได้ 

like ยังแปลว่า เช่น เป็นการให้ example คือ ตัวอย่าง เหมือนกับ such as
I love pets like dogs and cats. ฉันชอบสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัขและแมว
 
ขอแถมๆให้อีกสองคำ คือ alike กับ likely

alike ซึ่งมีความหมายว่าเหมือนเช่นกันแต่จะใช้เมื่อจบประโยค เช่น
I look like you.จะเท่ากับ You and I are alike.

ส่วนอีกคำหนึ่งคือ likely ซึ่งไม่มีความหมายเกี่ยวกับความชอบเลยแต่แปลว่ามีแนวโน้ม บอกถึงการคาดการณ์ไปในอนาคต ซึ่งมักใช้ว่า to be likely to บวกกริยาช่องที่หนึ่ง
เช่น The oil price is likely to decrease.
ราคาน้ำมันมีแนวโน้มจะต่ำลง
It is likely that she will pass the exam.
มีแนวโน้มว่าเธอจะสอบผ่าน

สรุป like หลักๆจะแปลว่า ชอบ เหมือน เช่น
alike แปลว่า เหมือนเช่นกัน มักวางท้ายประโยค
likely เป็น adj แปลว่ามีแนวโน้ม


เรียนภาษาอังกฤษกับ ดร.พี่นุ้ย English Breakfast
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Nui-English นนทบุรี
http://nuienglish.com
http://youtube.com/nuienglish

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น