เรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษกับพี่นุ้ย การเลือกใช้กริยา 3 ช่องในคำว่า fall, fail และ feel fall, fail, feel ประเด็นนี้มักออกในข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (GAT) และการสอบเข้า English Program

เห็นน้ำตกก็ขอคุยกันถึง ตก ในภาษาอังกฤษที่มักจะสับสนกัน
fall หมายถึง ตก ร่วง หล่น นึกถึงน้ำตก waterfall และยังแปลว่า ลดลง ได้ด้วย
ในขณะที่ fail จะหมายถึง ล้มเหลว ทำให้ผิดหวัง เช่น
Leaves fall in autumn. ใบไม้ร่วงในฤดูใบไม้ร่วง
Sales fall every year. ยอดขายลดลงในทุกปี
He always fails me. เขามักทำให้ฉันผิดหวัง
เมื่อเราพูดถึงปัจจุบันและสิ่งที่ทำเป็นนิสัย เราใช้กริยาช่อง 1 เมื่อประธานเป็นเอกพจน์ มีสิ่งเดียว เช่น he เราจะเติมเอากริยามาเติม –s

ที่สับสนขึ้นมาอีกนอกจากความหมายก็คือเรื่องกริยาสามช่องนี่แหละค่ะ
กริยาสามช่องของ fall ตกคือ fall fell fallen เปลี่ยนรูปต้องจำค่ะ
ส่วนกริยาสามช่องของ fail ล้มเหลว คือ fail failed failed ช่องสองกับสามเติม –ed
ยังมีอีกตัวที่สะกดคล้ายกัน คือ feel รู้สึก กริยาสามช่อง คือ feel felt felt

เรียนภาษาอังกฤษกับ ดร.พี่นุ้ย
เรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษกับโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Nui-English นนทบุรี
http://www.nuienglish.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น