เรื่องฮาๆ จากผู้อ่าน How are you doing? จาก น้องเจ้า


เรื่องฮาๆ จากผู้อ่าน  How are you doing? จาก น้องเจ้า

ในร้านอาหารแห่งหนึ่ง
ขณะที่โจอี้กำลังมองหาที่นั่งเพื่อรับประทานอาหาร
ด้วยความบังเอิญ..
เขามองเห็นสมโชคเกลอเก่าสมัยที่เขาเป็น
นักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยเดียวกัน
กำลังนั่งจิบโกโก้อยู่ที่มุมหนึ่งในร้าน
โจอี้ไม่รีรอ รีบเดินบึ่งเข้าไปทักทายสมโชคด้วยความดีใจ.

(ด้านล่างเป็นประโยคสนทนานะ อย่าซีเรียสเรื่องหลักไวยากรณ์)

Joey:           Hi Somchoke! How are you doing?
Somchoke:   Hi Joey. Don't you see, I'm drinking. hahaha
                  How are you?
Joey:           !?!?! 
                  Ah..h..umm...I'm fine thanks.
                  Well, long time no see. How have you been?
Somchoke:   Aer~....umm.. I've been in Bangkok, my old house                       near Lad-praw.
                  Oh!! Last month, I've been in Chiang Mai for                               an English training course. 
                  That's very beautiful place. I recommend you to visit                     there.
  Joey:         !?!?!  

สรุปจากน้องเจ้า

จริงๆ แล้ว How are you doing? ความหมายก็คือ How are you? นั่นเอง

เช่นเดียวกับ How have you been? 
ซึ่งผู้ถามไม่ได้ต้องการทราบว่า คุณอยู่ที่ไหน? หรือ ที่อยู่คุณเป็นอย่างไร?
แต่ How have you been? ก็เป็นประโยคที่ใช้ไถ่ถามสารทุกข์สุขดิบ 
เช่นเดียวกันกับ How are you? นั่นเอง

น้องเจ้า

รัตนศิริ พิมลไทย