พิชิต Grammar ตัวแม่

เชื่อหรือไม่ adjective อยู่หลังคำนามได้ และ 

–ing ไม่ได้แปลว่ากำลังทำ

adjective วางอยู่หลังคำนามได้จริงๆนะ ถึงแม้ครูนุ้ยจะบอกในบทแรกๆว่า adjective วางอยู่หน้านามก็เถอะ แต่เดี๋ยวก่อน ว่ากันว่าบัณฑิตจะไม่เชื่อสิ่งใดจนกว่าจะมีข้อพิสูจน์ และข้อพิสูจน์นั้นก็คือประโยคนี้

This is a style appropriate to a man of his age (นี่เป็นสไตล์ที่เหมาะสมกับชายวัยนี้)
กริยาแท้อยู่ที่ is (เป็น)
appropriate (เหมาะสม) เป็น adj ซึ่งวางอยู่หลังคำนาม

ถ้าคุณผู้อ่านจะบอกว่า นี่เป็นสไตล์ที่เหมาะสม ให้ใช้ This is an appropriate style. โดย adjective  วางอยู่หน้านาม
แต่ นี่เป็นสไตล์ที่เหมาะสมกับชายวัยนี้ที่จริงแล้วมาจากประโยคย่อยๆ 2 ประโยคประกอบกัน คือ
This is a style.
The style is appropriate to a man of his age.

หากนำประโยคมาเชื่อมกันให้เป็นหนึ่งเดียวโดยใช้  relative pronoun  ในบทที่แล้ว  ก็จะได้เป็น This is a style which is appropriate to a man of his age.

ทบทวนกันนิดหนึ่งว่าที่คุณผู้อ่านต้องเติม which หรือ that ก็เพราะหนึ่งประโยคมีกริยาแท้ได้ตัวเดียวถ้าไม่มีสันธาน จึงต้องขอลด is appropriate ให้เป็นตัวรองจะได้อยู่ร่วมกันได้ในหนึ่งประโยค
จากนั้นเราสามารถตัด which is หรือ that is ออกไปได้ ซึ่งเรียกว่า การลดรูป เหลือ
This is a style appropriate to a man of his age. จน adjective ตามมาอยู่หลังนามในที่สุด

การลดรูปแบบนี้มี 3 แบบ คือ
1. ลดเป็นกริยาเติม - ing เมื่อนามที่คุณผู้อ่านขยายเป็นตัวทำกริยานั้นเอง เช่น
I like the girl who studies in that college ลดเป็น studying
เหลือ I like the girl studying in that college. (ฉันชอบผู้หญิงคนนั้นซึ่งเรียนอยูที่วิทยาลัยนี้) ผู้หญิงเรียนเอง กระทำเอง ใช้กริยาเติม –ing
Rain which passes through cold air will turn to ice. (ฝนซึ่งผ่านมวลอากาศหนาวจะกลายเป็นน้ำแข็ง) ลดเป็น passing
เหลือ Rain passing through cold air will turn to ice.  (Rain เป็นประธานของประโยคย่อย passes through cold air)

2. ลดเป็นกริยาช่องที่ 3 เมื่อนามที่คุณผู้อ่านขยายถูกกระทำ
I always donate some money to people affected by flood. (ฉันมักบริจาคเงินบางส่วนให้แก่ผู้ที่ถูกกระทบ หรือได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม) affected เป็นกริยาช่องที่ 3
ประโยคนี้ก่อนลดรูป คือ I donated some money to people who are affected by flood

There are some inventors killed by their inventions. (มีนักประดิษฐ์บางคนถูกฆ่าหรือเสียชีวิตด้วยสิ่งประดิษฐ์ของพวกเขาเอง) killed เป็นกริยาช่องที่ 3 เพราะนักประดิษฐ์เหล่านั้นถูกกระทำหรือถูกคร่าชีวิตไป
ประโยคนี้ก่อนลดรูป คือ There are some inventors who were killed by their inventions. การประดิษฐ์หรือทำการทดลองใหม่ๆ หากไม่ระวังให้ดีอาจจะทำให้เกิดอุบัติจนถึงเสียชีวิตได้เลย

3.สุดท้ายก็คือตัดทิ้ง เหลือกลุ่ม adjective ตามตัวอย่างด้านบน