เก่งอังกฤษได้ ไม่เห็นต้องจ่าย(แพง)

Dictionary มีแล้วต้องใช้เป็น


พจนานุกรมที่พี่นุ้ยชอบใช้เป็นแบบออนไลน์ แปลจากอังกฤษเป็นอังกฤษ ไม่ต้องเสียเงินซื้อด้วยนะคะ มีอินเตอร์เน็ตก็เข้าได้เลยที่เวปไซด์ www.dictionary.com ลองใช้กันได้เลย ไม่สงวนลิขสิทธิ์  (เพราะไม่ใช่ลิขสิทธิ์ของเราอยู่แล้ว) พิมพ์คำที่จะค้นหาลงไปในช่องว่างได้เลย แต่ถ้าอยากได้แบบที่แปลจากอังกฤษเป็นไทย แบบไม่ต้องเสียสตางค์ ก็มีอยู่หลายเวปไซด์ เช่น


นอกจากเรื่องหน้าที่ของคำแล้ว ยังต้องให้ความสนใจกับการอ่านออกเสียง หรือ pronunciation อีกด้วย ถ้าจะคุยกับฝรั่งแล้วออกเสียงไม่ได้คงแย่ พี่นุ้ยจึงขอให้น้องสนใจคำอ่าน เพราะภาษาอังกฤษแตกต่างกับภาษาไทยตรงที่ภาษาไทยมีวรรณยุกต์ เหมือนเสียงดนตรี แต่ภาษาอังกฤษมีเสียงหนักเบา stress หมายถึงการลงเสียงหนัก เช่น guitar (หรือกีตาร์ของคนไทยเรา) จะลงเสียงหนัก หรือ stress พยางค์ที่สองในภาษาอังฤษ อ่านว่า กิ - ท่า โดยเน้นและออกเสียงให้ยาวเป็นพิเศษ หากอ่านผิดไปลงเสียงหนักพยางค์แรกจะกลายเป็น กี๊-ตะ ไปเลย

หากเป็นตัว www.dictionary.com เมื่อเปิดหาคำศัพท์ พี่นุ้ยจะสามารถคลิกที่ลำโพงเพื่อฟังเสียงอ่านได้เลย มีทั้งสำเนียงอังกฤษและอเมริกัน แต่ถ้าใช้พจนานุกรมเป็นเล่ม ก็ลองมองหาเครื่องหมาย stress ซึ่งอาจจะเป็นการทำตัวหนา หรือมีเครื่องหมาย ' แบบนี้ที่พยางค์ใดพยางค์หนึ่ง คำที่สะกดคล้ายกันอาจจะออกเสียงหนักเบาต่างกันไปเลย
          เช่น  Photograph     อ่านว่า โฟ้-ทะ-กรัฟ     
                 แปลว่า รูปถ่าย
                 Photography    อ่านว่า ฟะ-ท้า-กรัฟ-ฟิ 
                 แปลว่า การถ่ายรูป

พี่นุ้ยได้มาฝึกลงเสียงหนักเบาแบบนี้ ตอนที่เรียนอยู่คณะอักษรศาสตร์ที่จุฬาฯค่ะ ตอนเด็ก ๆ ไม่ เห็นมีใครสอนอย่างเป็นระบบ กว่าจะได้มารู้หลักก็แก่แล้ว ถ้าคุณครูในโรงเรียนเริ่มสอนแบบนี้แต่แรกก็น่าจะสร้างพื้นฐานให้เด็กไปต่อยอดเอาเองได้เลย Don’t give him a fish, but teach him how to fish (อย่าให้ปลาแก่เขา แต่จงสอนวิธีจับปลาให้แก่เขา) คำพูดนี้ยังใช้ได้เสมอ